سلام به نظر من گرفتن اسکیل دوم در اول بازی معقولانه نیست. چون همونطور که توضیح دادید بدلیل آسیب پذیری بالای ایلوژن،فقط هدر دادن ماناتون هستش