آقا سلام ی مپی بود که ۷نفره و کنار مپ به رنگ صورتی همه ی یونیت ها و هیرو هارو داشت و ما با انتخاب یونیت اول الف ها رو به هررنگی تو دایره قرار میدادیم و روی یونیت و هیرو ها کلید میکردیم اون رو به تعداد به اون طرف میداد کسی مپو داره ؟؟؟