icon
Cranium Basher
Gold : 2950


آیتم های مورد نیاز:


Javelin
thumb
1500Gold

Belt of Giant Strength
thumb
450Gold

Cranium Basher
thumb
1000Gold


مورد استفاده در :

Abyssal Blade
thumb
Gold6750محل خرید:
Ancient Weaponary


Bonus:
+40 damage+6 Strength
Bash - passiveتوضیحات:

این آیتم به damage شما ۴۰ و به Strength شما ۶ واحد اضافه می کند.

این آیتم به هیرو های melee(نزدیک زن) 25% شانس و به هیرو های range(دورزن) ۱۵% شانس میدهد تا اتک اون ها بش کند.

این بش ۱.۴ ثانیه stun می کند و ۲ ثانیه cooldown دارد.

نکته:این آیتم برای هیرو های troll ،Gaurd , Spiritbreaker و Faceless Void و همچنین همزمان با ایتم Abyssal Blade کار نمی کند.توضیحات و معانی اصطلاحات استفاده شده در لغتنامه دوتاباز(کلیک کنید) "


با تشکر از oOpS^ArCaNuS