بنظرم بتل فیوری هم خوبه چون هم اچ پی ریجن پایینی داره هم باید حسابی بره جنگل فارم کنه یه جورایی ادا انتی میجو دربیاری بعد فول ایتمشی بیای همرو جم کنی