سلام من میخوام دوربین بازی ببرم بالاتر چون تنظیم اولیه اون خیلی نزدیکه میخوام دوربین از بالاتر هیروها رو نشون بده با تشکر.