اره یادمه تو گاد او وار با کریتوس مبارزه کرد بعد کریتوس سرشو میکنه تو درگیری سرشو در میاره همه سنگ میشن کلا دوتا ارتباط زیادی داره .نمونه دیگش miljonir که اسم پتک ثور thor هست. Zues یا همون lord of olympus . خود medusa و دار دستش. و...