سلام من استیم نصب کردن بعد اینکه اپدیت شد package extracting میده بد میزنه installing update بعد استیم واسه 1 یا 2 ثانیه بسته میشه دوباری همین مراحل تمومی هم نداره