سلام کسی بلده ایتمای جدید تو این دوتا مپ 6.85 یا 688
چه جور بسته میشه
مپ قدیم قشنگ عکس آتمها رو کشیده تئ اینترنت برا بستنش ولی این مپا نیست راهنمایی کنید؟