سلام.
از وقتی که اپدیتش کردم، دیگه با هیچ روشی به صورت افلاین نمی شه بازی کرد.
راه حلی دارید؟

توروخدا بگید.