سلام خریدار ارکانا هستم ترجیحا sf pa lc بقیه پیشنهاد هاتون رو هم بدید قیمت ات تون رو سعی کنید کم تر از کانال های فروش ایتم باشه همینجا پیشنهاد هاتون رو بفرستین ممنون