تمام وقت میتونم بازی کنم یه تیم جدی میخوام که پیشرفت کنم رنکم ۱۵۰۰ هست رول هم ساپ و آفلین بازی میکنم