سلام دوستان امروز کلی ایتم از دست دادم تو یکی از سایت ها نمیدونستم اسکمر هستن کلی ایتم ارکانا و ... deposit کردم که اسکم شدن
راهی هست ک بشه بک داد ؟
ممنون میشم اگه کمک کنین