با سلام خدمت شما انجمن دوتا.اگر میسود لطفا آموزش هیرو ریکی را بروز کنید d: