سلام اکانت تازه ساخته
ancient 1
هیچ بازی جز دوتا نداره و لیمیته
قیمتم خب فک نکنم زیر 100 باشه ولی من زیاد واسم مهم نیس راه میام اگه خواستید یکی از مدیرا اگه لطف کنن واسطه بشن
65d 20180922235756 1