سلام. آرکانا جاگرنات با شمشیر لجندری blackened edge of the bladekeeper و جم bladefury و آیتم صدای جاگرنات رو دارم.
آرکانای روبیک و آیتم صداش با ایمورتال crux of perplex و تانت روبیک giddy up میخوام.
به آیدی استیم پیام بدین
steamcommunity.com/id/sinasystem