با بستن ایتم aganim یه لول براتون باز میشه که میتونین روی هر درختی ward بکارین و کل مپ در عرض چند دقیقه روشن کنین و حرکت هیرو های دشمن ببینید و به راحتی خفت کنید!
روش دیباگ کردن هم اگه دوستان استقبال کردن میگم 🌹