سلام رفقا من توی hammer خواستم کار کنم ولی اخطار پیدا نکردن آدرس زیر رو میده

C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\SourceFilmmaker\game\ bin\filters\dispfilters.txt


توی فایلهام نیست کسی داره برام آپلود کنه ظاهرا مربوط به رنگها هست چون نمیتونم به جسمی رنگ بدم

لطفا کمک کنید