بهترین ایتمش رو یادتون رفت
بش
وقتی بش بزنید توی التمیتش بش میزنه
وین هم براش خوبه هم برا فرار هم وقتی یک کرد میتونه وین کنه و معلوم نمیشه و دور طرف میچرخه
و ایتم satanic بهتر از لایف میلی براش عمل میکنه