اعتراف می کنم یه زمان از خارجیا آیتم میزدم اون زمان که آیتم و ست های untrade رو راحت میشد گیفت کنی (قبل از reborn و bloom event )

مواظب باشین . به هیچکی توی نت اعتماد نکنید ...