با کاربر عزیز @Kryphton در حال هماهنگی هستیم اما چون هنوز نهایی نشده پس فروش ادامه داره

اولویت فروش با کاربر Kryphton هستش.

با تشکر