سلام ترخدا کمک از امروز صب اینجوری شده بازیم،تو main menu راحت میرم چت میشه کود تو قسمت دمو میشه رفت حتی با بات هم میشه بازی کرد اما انلاین نمیشه اصن نه رنک نه معمولی هیچ جوری نمیشه بازی رو که میزنم میزنم استارت بوخوره اون گزینه accept هم میاد ا نو میزنم بعد صفحه توسی میمونه یعنی به قسمت انتخاب هیرو دیگه نمیکشه و تو سفحه توسیه مینویسه stablishing connection بعدشم چون وار بازی نشدم ۵ دقه بار اول بن خوردم بار دوم شد ده دقه بار سوم که الان بن خوردم شد یک ساعت کمک کنید چکار کنم😫