این هیرو رو carry - semi carry هم می کنن؟ اگه آره ، چه آیتم هایی به ترتیب میگیرن و جواب میده؟