نوشتی که خیلی به ایتم نیاز داره اما اصلن اینطور نیست انیگما فقط به یه بلینک نیاز داره که بتونه 6 کنه...ینی شما واسش بوتم نیار هر وقت فایت شد یه بلینک 3 و 6 بعدش برگرد جنگل یا پوش بده یاراتم همینو میخوان...شیشتون هم که تموم شد وسط فایت ول کنید برگیدید که اکثرا تموم نشده فایتو ترکوندید ینی میخوام بگم کل این هیرو شیشش هست و وقتی تموم شد دیگه تو فایت نقشی نداره