اقا سلام
من تو مچ سینگل درفت بودم ۱ دونه ویکتوریم مونده ولی دیگه مچی رو پیدا نمیکنه موندم چیکار کنم یکی دو بارم مچ پیدا کردم ولی توی بازی نرفت و بازم ی تایمی رو بن خوردم
دی ان اس و الکرتو و رادار گیمم زدم ولی بازم نشد.
چ کنم؟